شناخت مختصری از جنس پارچه ها و لکه بری آن ها

بازدید : 297 بار | زمان مطالعه : 6 دقیقه

پارچه ها هویت آرایشی دارند.آنها را می توانید به صورت متری خریداری نماید . با بافت ها،الگو،رنگ ها و ترکیب رنگ های مختلف،به داخل زندگی خود بیاورید،تا باعث تلطیف خطوط معماری فضای شما شوند . روحیه ی طراحی شده در پارچه،مسیر چین و پلیسه ها و موج های لغزان آن در اتاق،فوق العاده حال آفرین است . مجموعه ی این موارد باعث تسریع در احساس زیبایی و لذت از آن می شود . انتخاب پارچه می تواند بیشترین حالت آفرینش هنری و ارضای شخصی برای آرایش خانه باشد و بهترین تجربه ی شمای تازه کار.این فصل شما را در راه انتخاب خوش مصرف ترین پارچه ها برای حرفه ی شما یاری می نماید و این عمل زیبا تر از آن است که به نظر آید .

بیشتر بخوانید