بکار گیری رنگ بندی مناسب

بازدید : 461 بار | زمان مطالعه : 5 دقیقه

تاثیر گذاری رنگ در دکوراسیون

رنگ،اعم از این که اولین اثرگذاری باشد یا در تحلیل نهایی آن چیزی است که اتاقی را زیبا و مطرح می کند و رمز آرایش موفقیت آمیز است. بدون رنگ، حتی دوست داشتنی ترین فضاآرایی به نظر بی روح جلوه می کند. عکس آن نیز صادق است یعنی رنگ می تواند همه چیز،حتی موارد آزار دهنده ی چشم را زیبا جاوه دهد، چیز هایی که موجب لذت بصری است. رنگ با وسعت بخشیدن یا محدود و کوچک جلوه دادن یک فضا، بلند یا کوتاه نشان دادن سقف، حتی تغییر حالات، سحر و جادو کند. به این صحبت ها باید اضافه کنم که چون هزینه اش گران نیست، به همین دلیل، در آرایش، ثروتی این چنین ارزشمند محسوب می شود .

**شهامت،خود حاصل درک چگونگی عملکرد رنگ است . در این فصل به شما نشان خواهیم داد که چگونه راه خود را به سوی موفقیت پیدا کنید .**

نمودار رنگ ها

تنوع رنگ ها

در این طرح ها، رنگ هایی که در چرخه ی رنگ، درست مقابل یکدیگر قرار دارند با هم ترکیب می شوند و اندازه ی اتاق بر این که رنگ چگونه به نظر برسد تاثیر دارد. با نمونه های بزرگ مواد رنگی کار کنید تا به شکل درست بیابید.

رنگ بندی های پارچه

اثر گذاری رنگ بر محیط

رنگ به طور سحر آمیز، علاوه بر تاثیر روانی، بلکه با ما در سطوح جسمانی و عاطفی تماس برقرار می کند و نه فقط در نمای کلی اتاق و مبلمان و بافت و قیافه ی آن تاثیر می کند بلکه حالات اشخاص داخل اتاق را نیز تحت تاثیر قرار می دهد .

رنگ های متنوع پارچه

تنوع رنگ بندی پارچه

 

 
رنگ تاثیر بر فضا تثیر بر محیط

رنگ های روشن

رنگ های خنثی

رنگ های چوب سفید

بزرگ تر شدن و فضا دار تر شدن اتاق آرامش و سکوت
رنگ های نیمه روشن تا خنثی اندکی کوچک شدن فضا سنت گرایی

زمینه های پرنگ و تند

چوب تیره

سیاه

کوچک تر شدن فضا

محو شدن مرز ها

کمتر شدن ارتفاع سقف

دراماتیک و سنت گرایی

کهنه و قدیمی

رنگ های پاییزی

قهوه ای سوخته

سرخ

کوچک شدن فضا به مقدار زیاد گرم-خدمانی و صمیمی
آبی یا سبز کمرنگ بزرگ تر شدن فضا

آرام بخش و یادآور آسمان

سکون

آبی یا سبز پرنگ کوچک تر شدن فضا

اسرار آمیز و یادآور دریا

خنک

زرد بزرگ تر شدن فضا

روشنایی و یادآور آفتاب

درخشان