ترکیب ها

سایر رنگها

پارچه تینرس 18N

ایتالیا

3گل 4گل,کمبین,راه راه

بله

خیر

ساتن

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

تولید ایتالیا
نوع طرح 3گل 4گل، کمبین، راه راه
قابل شست وشو بله
ضد لک خیر
جنس ساتن
ترکیب های دیگر این محصول