ترکیب ها

سایر رنگها

پارچه رکسوس 11N

ایتالیا

1گل 2گل,3گل 4گل,راه راه

بله

خیر

ساتن

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

تولید ایتالیا
نوع طرح 1گل 2گل، 3گل 4گل، راه راه
قابل شست وشو بله
ضد لک خیر
جنس ساتن
ترکیب های دیگر این محصول