ترکیب ها

سایر رنگها

پارچه رکسوس 1N

ساتن

خیر

بله

1گل 2گل,3گل 4گل,راه راه

ایتالیا

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

جنس ساتن
ضد لک خیر
قابل شست وشو بله
نوع طرح 1گل 2گل، 3گل 4گل، راه راه
تولید ایتالیا
ترکیب های دیگر این محصول