ترکیب ها

سایر رنگها

پارچه پریمیر 02-1180

ترکیه

3گل 4گل,کمبین,راه راه

بله

خیر

شانل

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

تولید ترکیه
نوع طرح 3گل 4گل، کمبین، راه راه
قابل شست وشو بله
ضد لک خیر
جنس شانل
ترکیب های دیگر این محصول