ترکیب ها

سایر رنگها

پارچه پریمیر 04-1150

شانل

خیر

بله

3گل 4گل,کمبین

ترکیه

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

جنس شانل
ضد لک خیر
قابل شست وشو بله
نوع طرح 3گل 4گل، کمبین
تولید ترکیه
ترکیب های دیگر این محصول