ترکیب ها

سایر رنگها

پارچه بیبی فیس

ترکیه

ساده مخمل

بله

خیر

مخمل

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

تولید ترکیه
نوع طرح ساده مخمل
قابل شست وشو بله
ضد لک خیر
جنس مخمل
ترکیب های دیگر این محصول