ترکیب ها

سایر رنگها

پارچه آدالاین کمبین 01-7175

ساتن کوبلن

کمبین

تولید ترکیه,قابل شستشو

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

جنس ساتن کوبلن
ضد لک
قابل شست وشو
نوع طرح کمبین
تولید تولید ترکیه، قابل شستشو