پارچه ناداس راه راه 13-2050

ترکیه

راه راه

بله

خیر

شانل

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

تولید ترکیه
نوع طرح راه راه
قابل شست وشو بله
ضد لک خیر
جنس شانل
رنگ های دیگر این محصول