پارچه ناداس گل 10-1950

ترکیه

3گل 4گل

بله

خیر

شانل

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

تولید ترکیه
نوع طرح 3گل 4گل
قابل شست وشو بله
ضد لک خیر
جنس شانل
رنگ های دیگر این محصول