پارچه ناداس کمبین 10-1950

ترکیه

کمبین

بله

خیر

شانل

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

تولید ترکیه
نوع طرح کمبین
قابل شست وشو بله
ضد لک خیر
جنس شانل
رنگ های دیگر این محصول