ترکیب ها

سایر رنگها

پارچه آدالاین 01-7150

ساتن,کوبلن

3گل 4گل

تولید ترکیه,قابل شستشو

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

جنس ساتن، کوبلن
ضد لک
قابل شست وشو
نوع طرح 3گل 4گل
تولید تولید ترکیه، قابل شستشو