ترکیب ها

سایر رنگها

پارچه آدالاین کمبین 01-7150

ساتن کوبلن

بله

بله

کمبین

ترکیه

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

جنس ساتن کوبلن
ضد لک بله
قابل شست وشو بله
نوع طرح کمبین
تولید ترکیه