ترکیب ها

سایر رنگها

پارچه آدالاین 01-7120

ساتن کوبلن

خیر

بله

3گل 4گل

ترکیه

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

جنس ساتن کوبلن
ضد لک خیر
قابل شست وشو بله
نوع طرح 3گل 4گل
تولید ترکیه