ترکیب ها

سایر رنگها

پارچه آرگان ساده 7350

مخمل

خیر

بله

ساده

ترکیه

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

جنس مخمل
ضد لک خیر
قابل شست وشو بله
نوع طرح ساده
تولید ترکیه