ترکیب ها

سایر رنگها

پارچه آرگان 7350

ترکیه

3گل 4گل

بله

خیر

مخمل

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

تولید ترکیه
نوع طرح 3گل 4گل
قابل شست وشو بله
ضد لک خیر
جنس مخمل