ترکیب ها

سایر رنگها

پارچه آرگان ساده 7575

خیر

بله

ساده

ترکیه

مخمل

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

ضد لک خیر
قابل شست وشو بله
نوع طرح ساده
تولید ترکیه
جنس مخمل