ترکیب ها

سایر رنگها

پارچه آرگان کمبین 7350

خیر

بله

کمبین

ترکیه

مخمل

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

ضد لک خیر
قابل شست وشو بله
نوع طرح کمبین
تولید ترکیه
جنس مخمل