ترکیب ها

سایر رنگها

پارچه آرگان 7012

خیر

بله

3گل 4گل

ترکیه

مخمل

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

ضد لک خیر
قابل شست وشو بله
نوع طرح 3گل 4گل
تولید ترکیه
جنس مخمل